Regulamin

PRZECZYTAJ NASZ

Regulamin

 1. Korzystanie z usług masażu równocześnie wiąże się iż klient zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klient korzystający z usług Salonu Wellness Oase musi być osobą pełnoletnią.
 3. Rezerwacja masażu odbywa się telefonicznie.
 4. W trosce o wysoką jakość w salonie Wellness Oase klient jest zobowiązany przyjść 5 min. przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu.
 5. Klient ma prawo powiadomić personel o spóźnieniu się na masaż.
 6. Masażystka ma prawo odmówić masażu gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się nie adekwatnie do wykonywanego masażu, masaż może zakończyć się przed czasem.
 7. Klient ma obowiązek uregulować całą należność za masaż przed wykonanym masażem.
 8. Osoby dzwoniące z numerów prywatnych proszone są o numer kontaktowy.
 9. W salonie masażu należy dostosować się do poleceń personelu.
 10. Za zniszczenia majątku Wellness Oase spowodowane działaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 11. Salon nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie bądź uszkodzenie.
 12. Na terenie salonu zabrania się: wnoszenia i/lub spożywania alkoholu, wnoszenia urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, używania narkotyków lub innych środków odurzających, handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania.
 13. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia należy zgłaszać do kierownictwa.
 14. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z zabiegów w Salonie Wellness Oase.