MASAŻYSTKI

POZNAJ NASZE

Masażystki

Uwaga: Masażystki pracujące w naszym domu są samozatrudnionymi przedsiębiorcami i oferują swoje usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Płatności za usługi oferowane przez masażystki są dokonywane wyłącznie na ich rzecz, a nie na rzecz operatora. Wszelkie szczegóły dotyczące usług oferowanych przez masażystki należy uzgodnić wyłącznie z nimi.